Groot onderhoud in onze kerkEr zijn in de kerk momenteel veel werkzaamheden met als gevolg dat er veel in plastic is ingepakt en grote stellingen het beeld bepalen. De muren en gewelven worden gerepareerd, maar ook wordt de toiletgroep grondig gerenoveerd. Er komen 3 nieuwe toiletten te weten een dames- en herentoilet, maar ook een invalidentoilet.
Wanneer de bouwlieden klaar zijn gaan de schilders aan het werk. Het schilderwerk omvat de entree, de toiletgroep, de bovenzaal en uiteraard ook de kerkzaal. Daarna volgt een grote schoonmaak van het gebouw om alle stof die door de verbouwing is ontstaan weer te verwijderen. Alles wordt grondig gerestaureerd. Zelfs de kelders moeten eraan geloven. Als laatste wordt het orgel uitgepakt en begint het herstel en terugplaatsing van de 230 orgelpijpen. Wanneer dat allemaal is gebeurd is komt de volgende stap, namelijk het opnieuw stemmen en intoneren van het orgel. Dat het nog lang zover niet is getuigen de bijgaande foto’s die Koos Soesbeek de afgelopen weken heeft gemaakt.

Namens de Stichting Oude Groninger Vermaningen
Atsje van der Meer-Kooiker en Koos Soesbeek