Preekrooster: Sappemeer-Noordbroek

Preekbeurten 2024

In 2024 komt de DG Sappemeer-Noordbroek meestal op de 1e en 3e zondag in de maand om 10.00u bijeen in de kerk aan het de Noorderstraat.
In het winterseizoen komen we samen in de bovenzaal en vanaf april t/m september in de kerkzaal.
Een keer per jaar wordt er een Menno Maaltijd georganiseerd door de leden.
En de advent middag wordt ook door eigen leden verzorgd.

PLAATS VOORGANGER BIJZONDERHEDEN
7 jan.   Sappemeer 10.00u Tjalling Kindt
21 jan. Roden WFD in GDS Verband
7 febr.woensd Sappemeer 14.00u Saapke v/d Meer lezing
18 febr. Sappemeer 10.00u Saakje van Hoorn Lezing
3 maart Sappemeer 10.00u Geen Viering eigen leden met een thema ( Jannie Wehrmeyer levert een thema aan)
17 maart Sappemeer 10.00u Els Rijkmans
29 maart Sappemeer 19.00u Tjalling Kindt GOEDE VRIJDAG avondmaal
31 maart Met Pasen geen viering
7 april Sappemeer 10.00u Vicky v/d Linden
21 april Groningen 10.00u Mevr Ds Kobes
5 mei Sappemeer 10.00u Geen Viering eigen leden met thema: Indonesië.
19 mei Sappemeer 10.00u Jolan Gaaikema Pinksteren
2 juni Sappemeer GDS verband BUITENDAG Fredeshiem
16 juni Sappemeer 10.00u Els Rijkmans
7 juli Sappemeer 10.00u Geen Viering eigen leden met een thema
Zomerstop
1 september Sappemeer 10.00u Geen Startzondag viering eigen leden met een thema
15 september Sappemeer 10.00u Saapke van der Meer
6 oktober Sappemeer 10.00u Broederschapsdag aanvang 10.15u Sappemeer in GDS verband
20 oktober Sappemeer 10.00u Els Rijkmans
3 november Sappemeer 10.00u Geen Viering eigen leden met een thema
17 november Sappemeer 10.00u Jolan Gaaikema
1 december Sappemeer 10.00u Geen Viering eigen leden met een thema
15 december Sappemeer 10.00u
Sappemeer adventsmiddag op een ander moment in de week van 11-17 december)
24 december Sappemeer 19.00u Tjalling Kindt Kerstavond, aanvang 19.00u