NIEUWSBRIEF van de Doopsgezinde Gemeente Sappemeer-Noordbroek

JULI EN AUGUSTUS 2024.
Op onze startviering op 1 september zal Ietsje de Boer ook aanwezig zijn.
De viering begint met soep en een broodje om 12.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Na de lunch kunnen we kennis maken met Ietsje de Boer. We hopen u te verwelkomen op deze bijzondere viering.

Verzoek :
Op maandagmiddag 29 juli om 13.30 willen we graag de BB schoonmaken en het schuine pad naar de kerk onkruidvrij maken.
Wie kan ons hierbij helpen ... Vele handen maken het werk lichter.

Graag een reactie via mijn mailadres.
We horen het graag.
Nog een klein gedichtje ter afsluiting van deze mail wat ik vond in de Schoorlse berichten.

God, geef ons vleugels om te landen
modder te voelen tussen onze tenen en handen
tussen de scherpe schelpen, de zachte grond om
te modderen
om te voelen , te zijn, te worden om te groeien
te aarden onder deze hemel
In eb en vloed uw liefde.

Met vredevolle groet,
Atsje

Beste zusters en broeders,

De zomer begint wisselvallig, na een natte periode en vervolgens een aantal warme dagen zijn we nu aangeland in een onbestendig week .
De meesten van ons zijn bezig met het plannen van de vakantie en ook wij hebben een periode ingelast dat er geen vieringen zijn.
Van 7 juli tot 1 september zijn er geen vieringen.

Op zondag 7 juli wordt de viering verzorgd door Jannie, Marieke en Maria.
Henk Hekman gaat de muziek verzorgen.
Ik wens jullie allen een goede viering.
Helaas ben ik verhinderd om aanwezig te zijn, onze kleindochter Sinne in Nijmegen viert haar 14 e verjaardag. En daar willen we graag bij zijn.

Vieringen:
1 september door eigen leden kennismaking met pastor Ietsje de Boer. Tijdstip wordt in overleg bepaald.
15 september 10.00 uur ds Saapke van der Meer.
6 oktober 10.15 uur GDS Broederschapsdag.
20 oktober 10.00 uur ds. Els Rijkmans

Pastoraat.
Afgelopen week heb ik contact gehad met Ietsje de Boer pastoraal medewerker van de GDS . Zij zou graag kennis met de Gemeente willen maken en stelt voor of we de start viering van 1 september kunnen verplaatsen naar de middag.
Ons voorstel is: dat we van 15.00 tot 16.00 uur samen komen in de bovenzaal.
Tijdens de viering van 7 juli wordt dit punt besproken.

Pastor Ietsje de Boer.
Het GDS heeft mij gevraagd of ik pastoraat wil gaan verzorgen bij de gemeenten in het GDS-gebied, waar geen voorganger meer is. Daar valt de gemeente Sappemeer-Noordbroek ook onder.
Mijn naam is Ietsje de Boer en ik woon in Surhuisterveen. Naast mijn werk als pastor in de Doopsgezinde gemeente Buitenpost, verzorg ik nu ook het pastoraat binnen het GDS gebied.
Na overleg is afgesproken dat er eerst dit berichtje ter kennisgeving naar u toekomt via de nieuwsbrief. En daarna neem ik contact met u op; hetzij telefonisch of met een bezoek.
Andersom kan natuurlijk ook! Dus mocht u van te voren al vragen hebben,of een bezoek willen plannen dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer: 06 30108510
of via de email: ietsjehinke@hotmail.com
Hartelijke groet van pastor Ietsje de Boer.

Activiteiten:
De BB is bijna klaar, met heel veel hulp van Jan Wehrmeyer en Jannie en Tom ,Jan Albert en Gerland en haar man en ondergetekene hebben we afgelopen weken hard gewerkt om de BB af te werken. De eerste week in augustus wordt de BB verhuurd aan internationale muzikanten die workshops in de koepelkerk verzorgen.
De kleinzoon van de fam.Wehrmeyer maakt de website.
De NAAM van de BB wordt de WIJNRANK.
Echt toepasselijk met de wijngaard Croonhoven en de Bijbelse context.
We hopen de vele pelgrims onze prachtige BB gaan bezoeken.

Gordijnen.
Afgelopen week hebben we gordijnen in de kerk op laten meten. De akoestiek wordt vast beter en het is ook helpend voor de energierekening.

Wensen Ik hoop dat we samen in deze onrustige periode van polarisatie, stil durven staan en ons realiseren dat: Integratie meer is dan aanpassen en meedoen.
Dat we tot nieuwe inzichten komen dat we allen kinderen van God zijn en respect hebben voor andere culturen en geloven.
Ook voor onze kleine gemeenschap liggen er kansen, de warmte en de betrokkenheid die we in elke viering ervaren, laten we die koesteren en uitdragen en er voor elkaar zijn.

Met vredevolle groet,
Namens de kerkenraad
Atsje van der Meer Kooiker.