Drie-kerkenconcert te Sappemeer
Sinds een paar jaar hebben aantal mensen van de Doopgezinde kerk, de St. Willibrorduskerk en de Koepelkerk in onderling overleg besloten deze kerken met hun prachtige orgels wat meer onder de aandacht te brengen.

Dat heeft geresulteerd in een aantal "3-kerken-concerten".

Voor een impressie zie: www.3kerkenconcert.nlNamens het organisatiecomité, Guus Kloosterhuis, Jan Boekholt, Els van der Tuin, Yktje Schreuder, Koos Soesbeek, Jan Albert Buiskool, Joyce van den Berg en Dineke Visser